Torkretiranje

S področja torkretiranja nudimo:

  • Izvedbo torkreta pri poševno izvedenih izkopih in nestabilnih brežinah za preprečevanje erozije od padavin.
  • Izvedbo torkreta pri vertikalnih zagatnih stenah izvedenih z mikropiloti ( premer 300 mm ) ali »jet-grouting« slopi .

Torkretna zaščita se armira z armaturno mrežo Q po projektu in obrizga z mokro mešanico betona.

Po potrebi se izvedejo geotehnična sidra (začasna, trajna ali pasivna).

Pri zaščiti gradbene jame se AB torkretno steno lahko zidarsko izravna, kar služi kot enostranski opaž in osnova za nanos hidroizolacije.