Sidranje

V osnovi poznamo različne delitve geotehničnih sider:

$

ZAČASNA ali TRAJNA AKTIVNA GEOTEHNIČNA SIDRA (glede na namembnost)

$

AKTIVNA ali PASIVNA GEOTEHNIČNA SIDRA (glede na način prenosa sile )

Glede na način vgradnje so lahko:

  • KLASIČNA SIDRA Z VEZNIM DELOM (vrtanje vrtin s cevitvijo, vgradnja in injektiranje sidra )
  • SAMOUVRTANA (IBO) SIDRA ali SIDRA OBDELANA PO »JET-GROUTING« POSTOPKU.

V posamezne vrste sider lahko, glede na njihovo namembnost in način prenosa sile, vgrajujemo različne nosilne elemente :

  • FABRICIRANA SIDRA iz jeklenih pramen 0,6 ( začasna ali trajna električno-vodonepropustno zaščitena sidra)
  • ARMATURNE PALICE za pasivna ali začasna sidra ( RA armatura, IBO, GEWI jeklo, DYWIDAG palice-polne ali votle, ….)

Začasna ali trajna aktivna geotehnična sidra

Izvedba sidrnih vrtin z uporabo pnevmatskih globinskih kladiv in zaščitnih – obložnih cevi.

Vgradnja jeklenih vrvi ( fabricirana sidra različnih proizvajalcev ).

Injektiranje s cementno injekcijsko maso z dodatki za nabrekanje (ikaton,…) .

Napenjanje sider z napenjalno opremo na projektirano silo po določenem času projektanta.

Aktivna ali pasivna geotehnična sidra

$

JET-GROUTING SIDRA

  • Izvedba vrtanja sidrnih vrtin z vrtalnimi dleti ( TKD , ŠKD, KOTALNA DLETA, … ) in visokotlačno injektiranje veznega dela sidra.
  • Povrtavanje sidrne vrtine, vgradnja jeklenih vrvi, zalitje veznega dela z injekcijsko maso in napenjanje sider z napenjalno opremo na projektirano silo projektanta.
  • Izvedba jet-grouting sider z vrtanjem sidrne vrtine, visokotlačno injektiranje vrtine in vgradnja RA armature.
$

SAMOUVRTANA - INJEKTIRANA SIDRA

  • Izvedba z vrtanjem s sidrno palico z izgubljenim dletom ( GEWI jeklo, IBO, DYWIDAG polne ali votle palice, …) s sprotnim in naknadnim injektiranjem sidrne vrtine z injekcijsko maso.
  • Napenjanje sider po določenem času z momentnim ključem na projektirano silo.
  • Napenjanje sider z momentnim ključem na projektirano silo.