Jet- grouting Izvajamo »jet-grouting« tehnologijo (injektiranje – izboljšanje temeljnih tal z visokimi pritiski.) PREBERITE VEČ Sidranje Začasna ali trajna aktivna geotehnična sidra (glede na namembnost) in aktivna ali pasivna geotehnična sidra (glede na način prenosa sile ) PREBERITE VEČ Mini- in mikropiloti Izvedba mini- in mikropilotov do premera 300 mm z različnimi vrtalnimi garniturami. PREBERITE VEČ Sondažne preiskave Izvajamo sondaže preiskave s strukturnimi in geomehanskimi vrtinami. PREBERITE VEČ

O nas

Podjetje GEOtrans d.o.o. s sedežem v Ljubljani je l. 2012 ustanovil sedanji direktor Gregor Moškrič v sodelovanju z izkušenim kadrom razpadlega podjetja GEOT d.o.o. Slednji je izhajal iz podjetja ZRMK – TOZD geotehnika, ki so ga odlikovale več ko 60-letne izkušnje na področju geoloških in geotehničnih del.

Kmalu po ustanovitvi se je podjetju pridružil poslovni partner Danijel Markač, ki je z vlaganji pripomogel k hitrejšemu razvoju in širitvi nabora storitev.

Podjetje je v letu 2013 zaposlovalo 6 oseb in je bilo specializirano za področje geomehanskih raziskav. V tem letu je bil pridobljen prvi večji projekt, in sicer 10-letni monitoring po gradnji hitre ceste Razdrto – Vipava.

Dejavnosti

Geološko-geomehanske preiskave

Izvedba geosond, vrtin za toplotne črpalke in vodnjakov

Gradbene jame

Jet-grouting

Mini- in mikropiloti

Torkretiranje

Sidranje

Injektiranje

Kamionski prevozi

Usluge z avtodvigalom

Podjetja, ki so nam zaupala