Gradbene jame

Zaščite gradbenih jam

Izvajamo več vrst zaščite gradbenih jam, pri čemer je izbira vrste zaščite odvisna od potreb in zahtevnosti varovanja:

$

Varovanje z mini- in mikropiloti

Izvedba uvrtanih mikro pilotov premera 150 mm , 180 mm, 220 mm in mini pilotov premera 300 mm.

Vrtanje se izvaja s pnevmatskim globinskim kladivom s sprotno cevitvijo pilotne vrtine.

V izdelano zacevljeno vrtino vgradimo projektno armaturo ( armaturni koš ) ter zalijemo s cementno- injekcijsko maso ali črpnim betonom.

$

Varovanje z »jet-grouting« piloti

Izvedba »jet-grouting« pilotov na projektirani medosni razdalji. V izdelane »jet-grouting« pilote se vgradi projektirana armatura  RA  ( premera 32 mm ).

Po fazah izkopa gradbene jame se lahko izvede AB greda, ki jo sidramo z geotehničnimi sidri.

Po potrebi se izvede torkretna zaščita zaščitne stene, ki služi kot enostranski opaž in osnova za nanos hidroizolacije.