Jet-grouting

Izvajamo:

  • varovanje gradbenih jam
  • izvedba »jet-grouting«sider (injektiranje veznega dela sidra)
  • podbetoniranje, temeljenje objektov
  • vodonepropustno, antierozijsko injektiranje brežin, nasipov
  • izboljšanje nosilnosti tal
$

Izvajamo »jet-grouting« tehnologijo (injektiranje – izboljšanje temeljnih tal z visokimi pritiski).

$

Izvedba »jet-grouting« vrtin (slopi- piloti) se izvaja z namenskimi garniturami, ki sestojijo iz vrtalne garniture, visokotlačne črpalke, mešalne postaje, silosa ali odra za cement.

$

Visokotlačno injektiranje vodocementne mase z možnostjo dodatkov (bentonit) se izvaja pod pritiski do 700 barov.