Geološko-geomehanske preiskave

Nabor geološko-geomehanskih preiskav v ponudbi pojetja Geotrans d.o.o. obsega:

$

sondažne preiskave s strukturnimi in geomehanskimi vrtinami

$

vgradnja inklinometrov in piezometrov

$

geotehnične meritve

Sondažne preiskave s strukturnimi in geomehanskimi vrtinami

Izvajamo raziskovalna geološka in strukturna vrtanja za vse geološke in gradbene namene:

Izvedba plitvega do srednje globokega vrtanja (do gl. 150 m) z različnimi vrtalnimi garniturami in pribori.

Odvzem vzorcev (geološka jedra) izvajamo s posebnimi cevmi (jedrniki) do premera 143 mm.

Vrtanja izvajamo z widia in diamantnimi kronami. Za odvzem kvalitetnih jeder pri vrtanju za določitev kakovosti hribine uporabljamo diamantne krone z uporabo vodnega hlajenja.

Sondažne vrtine (odvzem jedra) izvajamo za klasifikacijo zemljin in hribin, določanje mej med posameznimi plastmi, za identifikacijo morebitnih drsin, za ugotavljanje razpokanosti kamnin, dotokov vode, …

Vrtalna dela izvajamo tudi na težko dostopnih terenih, kot so  težko dostopna gozdno-gorska področja, jezera, reke, morje (dela s pontonov).

Pri izvedbi geotehničnih preiskav  so vključene tudi geotehnične meritve.

Vgradnja inklinometrov in piezometrov

Inklinacijske vrtine se uporabljajo za občasne ali kontinuirne meritve horizontalne inklinacije (HIM).

Piezometrične vrtine se uporabljajo za monotoring nivojev in temperature talne/podzemne vode in za spremljanje njene kvalitete (npr. kemijske sestave).

V našem podjetju poskrbimo tudi za izvedbo vrtin ali v že izdelane vrtine vgrajujemo inklinacijske in piezometrične cevi in vrtine ustrezno opremimo – tj. poskrbimo za zasip cevi v vrtini s kremenčevim peskom, izvedbo glinenih čepov po vodonosnih odsekih, namestitev zaščitne kape vrtine,…

Geotehnične preiskave

Nabor geotehničnih preiskav našega podjetja obsega:

  • STANDARDNI PENETRACIJSKI TEST (SPT)
  • PRESIOMETERSKE MERITVE (PMT)
  • PREISKAVE STRIŽNE TRDNOSTI S KRILNO SONDO
  • PREISKAVE PREPUSTNOSTI S ČRPALNIMI IN NALIVALNIMI PREISKUSI (KFT)
  • PREIZKUS VODOPROPUSTNOSTI (VDP)

 

Na osnovi geotehničnih preiskav izdelamo poročilo o raziskavah tal, katerega vsebina je določena v standardu  SIST EN 1997-1 in 2.