Mini- in mikropiloti

Izvedba mini- in mikropilotov

Izvedba mini- in mikropilotov do premera 300 mm z različnimi vrtalnimi garniturami.
Vrtanje pilotnih vrtin se izvaja s pnevmatskim globinskim kladivom s sprotno cevitvijo vrtine.
V izdelano vrtino se vgradi armaturne koše po projektu in kontraktorsko vgradi cementno-injekcijsko maso ali črpni beton.
Mikropiloti so primerni za izboljšanje temeljenja, varovanje manjših gradbenih jam, varovanje manjših odkopov, …